Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kolmapäev, 14 Mai, 2014 - 08:15 kuni Teisipäev, 27 Mai, 2014 - 17:00

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16.04.2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning 14.-27.05.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna Linnavalitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.