Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu väljapanek ja avalik arutelu

Kolmapäev, 28 Mai, 2014 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus teavitab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16.04.2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering,Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Vastavalt Planeerimisseadusele § 12 lg 6 korraldab Põhja-Tallinna Valitsus avaliku arutelu detailplaneeringu tutvustamiseks kolmapäeval, 28. mail 2014 kell 16:00 Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2, ruumis 209. Detailplaneeringu põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee ning 14.-27.05.2014, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis. Täiendav info telefonil 6457003.