Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 16 Aprill, 2014 - 12:30

Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 600-k:
võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneering, Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25 07 2012. Detailplaneeringuga nähakse ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühe kahest hooneosast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus), maa aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.