Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 27 August, 2014 (terve päev) kuni Neljapäev, 11 September, 2014 (terve päev)

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et Tallinna Linnavalitsus otsustas 16. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 600-k võtta vastu Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu, osaühing Puusepp & Mänd töö nr 25-07-2012. Detailplaneering näeb ette Põhja-Tallinnas 0,22 ha suurusel planeeringualal asuva Tööstuse tn 39 kinnistu sihtotstarbe muutmise elamumaaks ning krundile ehitusõiguse määramise ühe kahest hoone-osast koosneva või kahe kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Vastavalt Planeerimisseadusele § 18 korraldab Põhja-Tallinna Valitsus teistkordse avaliku väljapaneku detailplaneeringu tutvustamiseks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 27.08.–11.09.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis Niine tn 2, Tallinn. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna Planeeringute Registris http://tpr.tallinn.ee. Täiendav info telefonil 6457003.