Tööstuse tn 47b eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Teisipäev, 21 Oktoober, 2014 - 15:00

Põhja-Tallinna Valitsus korraldab vastavalt Tallinna linna ehitusmäärusele §49 lg 3 eskiislahenduse ja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Tööstuse tn 47b krundil paikneva administratiivhoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks äripindadega korterelamuks, millega kaasneb maakasutuse sihtotstarbe muutmine senisest 50% tootmis- ja 50% ärimaast 85% elamu- ja 15% ärimaaks.


Projekteerimistingimuste koostamise aluseks olevate dokumentidega on võimalik tutvuda 06.–20.10.2014 tööaja jooksul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis ja Tallinna planeeringute registris aadressil http://tpr.tallinn.ee.

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 21.10.2014 kell 15.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (ruum 209). Lisainfo telefonil 6457003.