Tööstuse tn 47d projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisi avalik arutelu

Teisipäev, 10 Märts, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Tööstuse tn 47d kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiisiga.

Avalik väljapanek toimub 23.02.–09.03.2015, tööaja jooksul, Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2.

 

Avalik arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 10.03.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuse saalis (ruum 209).

 Volta tehase alal Tööstuse tn 47d krundil paiknev tööstushoone rekonstrueeritakse silmapaistva arhitektuuriga elu- ja ärihooneks. Olemasolevat hoonestusmahtu laiendatakse kuni 33% maapealse osa kubatuurist. Kinnistu sihtotstarve muutub senisest 100% ärimaast 5% ärimaaks ja 95% elamumaaks.
Projekteerimistingimuste eelnõu ja eskiislahendus on kättesaadav ka Tallinna planeeringute registrist aadressil http://tpr.tallinn.ee/. Lisainfo telefonil 6457003.