Taime tn 3 kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Neljapäev, 26 Veebruar, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub tutvuma Taime tn 3 kinnistu detailplaneeringu eskiisiga.

Eskiisi avalik väljapanek toimub 16.-23.02.2015 Põhja-Tallinna infosaalis, Niine tn 2

 

Arutelu lahenduse tutvustamiseks toimub 26.02.2015 kell 16.00-17.00 Põhja-Tallinna Valitsuses, ruumis 104.

 

Detailplaneeringu eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Taime tn 3 kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni 3 maapealse (sh üks täiskorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ja antakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeringuala suurus on 0,12 ha.

Detailplaneeringu eskiisi seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr. Lisainfo Põhja-Tallinna Valitsuse telefonil 6457003.