Taime tn 6 kinnistu DP algatamine

Kolmapäev, 14 Oktoober, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 14. oktoobri 2015 istungil korraldusega nr 1507-k algatada Taime tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Taime tn 6 kinnistule ehitusõigus ühe kuni 4 maapealse (sh kaks katusekorrust) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ning ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,08 ha.