Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Esmaspäev, 12 Oktoober, 2015 - 09:15

Tallinna Kalasadama ümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek pos 15, 16 ja 40 osas toimus 03.08.–03.09.2015 Tallinna Linnavalitsuses ja Põhja-Tallinna Valitsuses. Avaliku väljapaneku kestel esitas Telliskivi selts petitsiooni Kalaranna tuleviku planeerimiseks 2375 inimese nimel. Lisaks esitati 9 eraldiseisvat kirjalikku pöördumist. Avalik arutelu toimus 06.10.2015  kell 16.00-18.45 Kultuurikatlas, Põhja pst 27a. Pro Kapital Eesti ja Telliskivi Seltsi esindajad esinesid ettekandega. TLPA tutvustas oma seisukohti avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalike arvamuste kohta, põhjendati detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastati täiendavatele küsimustele. Olulisemad teemad, mida käsitleti, olid järgmised: tehnovõrkude ümbertõstmise vajadus piki hoonestusala piiri, et säiliks nii olemasolev liivarand kui II väärtusklassi puud; liivaranna olemasolu tagamine ja võimalus loobuda mere täitmisest olemasoleva liivaranna säilimise nimel; krundipiiride muutmine, et tagada avalike alade avalik kasutus ning isikliku kasutusõiguse leping kui alternatiiv krundipiiride muutmisele; Kalaranna tarastamine ja õiguskantsleri hinnang sellele;  vajadus vormistada planeeringudokumendid üheselt mõistetavalt. Avaliku väljapaneku käigus kirjalikult arvamust esitanud isikud oma arvamustest ei loobunud. Otsustati jätkata diskussiooni  linnaplaneerimisametis – tingimusel, et kodanikele on eelnevalt antud võimalus tutvuda täiendatud planeeringudokumentidega.