Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine

Esmaspäev, 13 Veebruar, 2017 - 09:15 kuni Esmaspäev, 27 Veebruar, 2017 - 17:15

Põhja-Tallinna Valitsus teatab, et 13.02.2017 – 27.02.2017 tööaja jooksul toimub Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2, Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine.
Telliskivi tn 49 on 4329 m2 suurune kinnistu, mille sihtotstarve on 100% ärimaa. Telliskivi tn 49 krundi ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavalitsuse 01.04.2009 korraldusega nr 519-k kehtestatud „Telliskivi tn 49 kinnistu detailplaneeringuga“.  Taotluse ja esitatud eskiisi kohaselt soovitakse täpsustada hoonestusala paiknemist tuginedes ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse detailplaneeringus määratud hoonestusala 10% ulatuses suurendada ja nihutada 10% ulatuses.
Telliskivi tn 49 projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja illustreerivate materjalidega saab tutvuda Põhja-Tallinna Valitsuses, Niine tn 2. Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris ning Tallinna planeeringute ehitusprojektide ja projekteerimistingimuste registris 29.12.2016 numbriga PT245530 (aadressil http://ehitus.tallinn.ee/tpr/). Lisainfo telefonil 6457003.