Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute DP avalik väljapanek

Reede, 31 Juuli, 2015 - 09:00 kuni Reede, 14 August, 2015 - 16:00

Põhja-Tallinna Valitsus ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldavad Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku.

Tallinna Linnavalitsus võttis Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu, KOOTPLAAN OÜ töö nr H-159-12 vastu 19. juunil 2015 korraldusega nr 1103-k. Detailplaneeringus on ette nähtud liita
Uus-Kalamaja tn 2 ja Uus-Kalamaja tn 4 kinnistud üheks kuni 20% ärimaa ja vähemalt 80% elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus kuni kahe 3 maapealse korrusega (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu või äripindadega korterelamu ning ühe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringus on lahendatud heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul Põhja-Tallinna Valitsuse infosaalis, Niine tn 2 ja Tallinna Linnavalitsuse I korruse infosaalis, Vabaduse väljak 7, 31.07.–14.08.2015, tööaja jooksul. Detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonisega on võimalik tutvuda ka Tallinna planeeringute registris veebiaadressil http://tpr.tallinn.ee.Täiendav info telefonil 6404446 või 6457003.