Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute DP kehtestamine

Kolmapäev, 23 September, 2015 - 09:15

Tallinna Linnavalitsus otsustas 23. septembri 2015 istungil korraldusega nr 1394-k kehtestada Uus-Kalamaja tn 2 ja 4 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2010 otsusega nr 167 kehtestatud „Suur-Laagri tn 12 kinnistu detailplaneering” käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.