Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Kolmapäev, 2 Aprill, 2014 - 12:00

Tallinna Linnavalitsus otsustas 2. aprilli 2014 istungil korraldusega nr 498-k algatada Vabriku tn 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Põhja-Tallinnas asuva planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Detailplaneeringu ülesanne on Vabriku tn 24 elamumaa sihtotstarbega kinnistule lisaks olemasolevale hoonele kuni 2‑korruselise uue üksikelamu püstitamiseks ehitusõiguse määramine. Samuti lahendatakse ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.