Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Kolmapäev, 27 Aprill, 2016 - 08:15

Kommentaarid

Kasutaja hybridauth_Facebook_1081899816 pilt

Tallinna Linnavalitsus otsustas 27. aprilli 2016 istungil korraldusega nr 628-k võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 1,02 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Soo tn 46, 46a, Uus-Kalamaja tn 11, 13, 13a, 13b, 15, 15a ja 15b kruntide ning lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11234, milles on ette nähtud muuta 50% ärimaa ja 50% elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46 kinnistu sihtotstarve 90% elamumaa ja 10% ärimaaks; moodustada elamumaa sihtotstarbega Soo tn 46a ja Uus-Kalamaja tn 15b kinnistutest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, millest ühele määrata ehitusõigus kolme 3 maapealse korruse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks ning teisele määrata ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi; liita elamumaa sihtotstarbega Uus-Kalamaja tn 15 kinnistuga reformimata riigimaa ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu või üksikelamu ehitamiseks. Uus-Kalamaja tn 13, Uus- Kalamaja tn 13b, Uus-Kalamaja tn 15a ja Uus-Kalamaja tn 17a krundile on määratud ehitusõigus olemasolevate hoonete laiendamiseks katusekorruse väljaehitamise teel ning Soo tn 46, Uus-Kalamaja tn 11, Uus-Kalamaja tn 13a kinnistule ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi. Lisaks on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ja lahendatud põhimõtteliselt heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.