Vana-Kalamaja tänavaruumi foorum

Pühapäev, 19 Mai, 2013 (terve päev)

19. mail 2013, Kalamaja päevadel, toimus Vana-Kalamaja tänavaruumi foorum.

See on üheks osaks algatusest, mille eesmärgiks on leida Vana-Kalamaja tänavaruumile tulevikus terviklik lahendus, mis kasutab selle tänava potentsiaali kujuneda mõnusaks avalikuks ruumiks, mis ühendab Tallinna vanalinna ja mereääre.

Et leida ühiskondlik üksmeel ja arvestada kõigi soove, viide enne foorumit läbi küsitlus tänavainimeste seas

Foorumit toetas Eesti Kultuurkapital.

Vaata video- ja tekstimaterjale ideest ja toimunud üritusest.


Foorumi sisu

 

Algatuse kirjeldus Toomas Paaverilt

 

Hea tänavaruumi näited Kadri Klementilt

 


Jalakäijate ruumist Pärnus Karri Tiigisoonilt

 

Liikluskorralduse võimalustest Dago Antovilt

 

Tänavaküsitluse tulemustest Grete Arrolt

 

Foorumile eelnend Vana-Kalamaja tänava elanike ja kasutajate küsitluse tulemused on nähtavad siin:

 

Foorum videos:

Toomas Paaver

 

Kadri Klementi

 

Karri Tiigisoon

Dago Antov

Grete Arro

Arutelu

 

Videomaterjali koostas: http://www.paykene.ee/